Logo empresa Logo Actais Waste
Si continueu utilitzant aquest lloc, accepteu l'ús de les cookies. Més informació.
Registri's a Ajuntament de Vic - ACTAIS® Waste Citizen i accedeixi a les següents funcionalitats còmodament des de la web:
 • Consulteu les dades del vostre compte: nom, cognoms, adreça, etc.
 • Consulteu i descarregueu els vostres albarans de lliuraments de residus a les deixalleries.
 • Si no sou titular del rebut de la taxa RSU, vinculeu-hi el vostre compte perquè es pugui beneficiar de les vostres visites a les deixalleries i optar a un descompte.

Seguiu els passos següents per registrar-vos:
 1. Aneu a una de les deixalleries de l'Ajuntament de Vic per dipositar-ne els residus..
 2. Indiqueu el vostre DNI/CIF a l'operari i accepteu les condicions d'ús perquè el sistema pugui crear el vostre compte.
 3. Indiqueu un compte de correu electrònic per a que l’operari el reflecteixi la fitxa.
 4. Declareu a l'operari els residus que dipositareu.
 5. Ja disposeu d'un compte al sistema, accediu al web d' ACTAIS® Waste Citizen per registrar-vos.
 6. Feu clic a l'enllaç de Login, ubicat a la cantonada superior dreta, i després a Registrar-se.
 7. Indiqueu el vostre DNI/CIF i compte de correu electrònic (les mateixes dades que heu facilitat a la deixalleria).
 8. Rebreu un correu amb un enllaç per finalitzar el vostre registre establint una contrasenya.
 9. Inicieu sessió a la web amb el vostre compte de correu electrònic i la vostra contrasenya.